De dienstverlening die 123Wonen Vastgoedbeheer te bieden heeft voor u

Eigen technische dienst

Als opdrachtgever bepaalt u of wij uw eigen leveranciers inzetten voor technische klachten of dat u het gemak van onze landelijke technische dienst wenst. Elke opdracht wordt voorafgaand aan de uitvoering door u goedgekeurd.
Een technische klacht wordt veelal gemeld door uw huurder en bereikt ons per e-mail of telefoon.
Wij informeren u over deze melding en vragen goedkeuring om onze technische dienst langs te sturen. De technische dienst rekent nooit voorrijkosten! Indien u wenst dat uw eigen leverancier of wellicht uzelf de woning bezoekt n.a.v. de klacht, dan respecteren wij dat uiteraard.

Bij spoed

Indien u als verhuurder niet bereikbaar bent en de technische klacht heeft een spoedeisend karakter (bijvoorbeeld acute lekkage, gaslek, stormschade), zal de technische dienst van 123Wonen vastgoedbeheer altijd de woning bezoeken. Nadat u op de hoogte bent gebracht van de technische melding, informeren wij de huurder over het maken van de afspraak voor de beoordeling van de klacht.
Het servicecenter van 123Wonen Vastgoedbeheer monitort continu of de technische buitendienst de afspraken nakomt. 123Wonen Vastgoedbeheer belt hiervoor geregeld met de huurder en verhuurder om de status te volgen en aandacht te geven aan alle partijen.
Op locatie beoordeelt onze technische dienst de klacht. Er wordt nagegaan wie schuldig is aan het mankement (conform huurwetgeving). Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat uw huurder door onjuist gebruik van de woning verantwoordelijk is voor het technisch mankement. Zie hiervoor de onderhoudswijzer op onze website.
Een duidelijke offerte van de technische dienst wordt u ter goedkeuring aangeboden. Indien uw huurder verantwoordelijk is voor de schade, zal de offerte voorgelegd worden aan hen.
Na uw akkoord op de offerte wordt een afspraak met uw huurder gemaakt om op locatie de mankementen te herstellen.
vastgoedbeheer!
Na de reparatie ontvangt 123Wonen Vastgoedbeheer de factuur en controleert deze op juistheid conform de offerte.
U ontvangt nadien de offerte en factuur ter informatie met een uitleg van de uitgevoerde werkzaamheden.
123Wonen Vastgoedbeheer zal de factuur betalen en deze inhouden op de eerstvolgende huurafrekening. De huur van de komende periode wordt aan u overgemaakt minus de maandelijkse beheerkosten en minus de factuur van de technische dienst. Hiervan ontvangt u de specificatie.
Een overzicht van alle technische dienst facturen wordt opgeslagen en elk jaar aan u aangeboden voor uw jaaradministratie.

Kostenbesparing op elke klus

De landelijke inzet van 123Wonen vastgoedbeheer resulteert in een sterke inkoopkracht op technische leveranciers. Of het nu gaat om loodgieterswerkzaamheden, elektra, CV installatie, timmerwerk etc., u maakt altijd gebruik van voordelige uurtarieven.
Door de grote afname op technische werkzaamheden hebben wij kortingsafspraken gerealiseerd met veel kwaliteitsleveranciers.
Via 123Wonen Vastgoedbeheer worden nooit voorrijkosten aan u doorbelast.
Op alle kluswerkzaamheden worden de gebruikelijke garanties gehanteerd behorende bij de werkzaamheden. Scan van lopende leverancierscontracten: Met regelmaat beoordelen wij samen met u de lopende contracten met leveranciers voor bijv. schoonmaakwerkzaamheden of onderhoud van CV ketels. Wij houden de leveranciers scherp in hun dienstverlening naar u als afnemer. Zodra wij een beheersopdracht ontvangen zullen wij u op aanvraag vrijblijvend adviseren over de lopende contracten. Is er kwaliteitswinst of een financieel voordeel te behalen bijvoorbeeld? Regelmatig beoordelen wij de servicecontracten van bijvoorbeeld CV onderhoud, schoonmaak, energie.

Archivering gegevens

Alle (e-mail) correspondentie en contracten zijn digitaal bij 123Wonen Vastgoedbeheer opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Commercieel beheer voor de grotere belegger

De commerciële exploitatie van uw vastgoedportefeuille bepaalt het succes van uw belegging. Voor de grotere beleggers bieden wij commercieel beheer. Vaak betreffen het gelijkwaardige objecten die voor onbepaalde tijd te huur zijn zodat we een goede inschatting van de verhuurbaarheid kunnen maken.

Voor het beheer wordt een vast percentage gerekend zodat uw lange termijn rendementen inzichtelijk zijn zonder het risico op een hoger dan verwacht aantal verhuurmutaties

Onze werkzaamheden voor u bestaan uit:

✓ Optimaliseren van de bezettingsgraad van uw vastgoed
✓ Marketing voor de beste huurders
✓ Lokale aanwezigheid van kundige verhuurprofessionals
✓ Communicatie met de huurders
✓ Bewaking van expiratiedata van huurcontracten
✓ Langjarige advisering om uw maximale rendement te behalen

Voor commercieel beheer maken wij altijd een voorstel op maat.

NEEM NU CONTACT MET ONS OP!

Ons team van experts in het vastgoedbeheer staan u graag te woord om meer informatie te geven over wat wij voor u kunnen betekenen.