/* terug naar de top button */ /* einde terug naar de top */

123Wonen experts in vastgoedbeheer

Voor zowel particuliere verhuurders als partijen met grote woningaantallen (zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en beleggers) kunnen bij ons terecht.

contact@123vastgoedbeheer.nl

JA, ik wil informatie over vastgoedbeheer.

Financieel vastgoedbeheer

Het financiële vastgoedbeheer dat 123Wonen aanbiedt houdt onder andere in dat wij de huur voor u innen en facturen versturen. Maar er zijn nog meer zaken die wij ook voor u doen:

Aanspreekpunt huurders

123Wonen Vastgoedbeheer is 24 uur bereikbaar en het aanspreekpunt voor uw huurders.

Huurontvangsten

123Wonen Vastgoedbeheer int de verschuldigde huur en servicekosten middels een pro actieve manier van incasseren. Door ons proactieve debiteurenbeheer zijn wanbetalingen minimaal. Omdat 123Wonen Vastgoedbeheer een eigen stichting Derdengelden 123Wonen heeft, zijn alle huurstromen gewaarborgd.

Administratieve wijzigingen

123Wonen zorgt dat bijvoorbeeld wijzigingen in de huurovereenkomst juist worden afgehandeld. Denkt u hierbij aan een jaarlijkse huurverhoging dan wel indexatie, wijziging van gegevens of advies over opzegging c.q beëindiging.

Huurontvangsten

123Wonen Vastgoedbeheer zorgt voor de inning van de verschuldigde huur & servicekosten. Projectmatig bieden wij de mogelijkheid aan voor automatisch incasso. Een incasso gebeurt middels de nieuwste SEPA machtigingsregels.

Zou u gebruik willen maken van een automatisch incasso, vraagt u dan naar de mogelijkheden en voorwaarden.

De waarborgsom wordt niet door 123Wonen beheerd. Deze wordt tegelijk met de eerste maandhuur ontvangen en na aftrek van de besproken kosten aan u overgemaakt / doorgestort.

Als professionele beheerder kunnen wij de maandelijkse huur incasseren. Op elke 27ste dag van de maand wordt de huur geïncasseerd bij uw huurder en nadien op uiterlijk de 3e van de maand naar u overgemaakt met aftrek van de verschuldigde beheervergoeding.

Door ons proactieve debiteurenbeheer zijn wanbetalingen minimaal.

Vraag een brochure aan

Ontvang nu uw gratis brochure. Een gemakkelijke manier om alle nodige informatie te ontvangen, direct per e-mail naar u toegestuurd.

5 + 14 =

Technisch vastgoedbeheer

123Wonen zorgt ervoor dat uw woning(en) goed worden onderhouden en dat de administratie hiervan juist wordt bijgehouden. Uw huurders worden snel geholpen terwijl u grip houdt op uw inkomsten en uitgaven.

Continu onderhoud

123Wonen zorgt voor alle 1e lijns onderhoudszaken. Hierdoor ontzorgen wij u als verhuurder volledig.

Elk jaar bespreken wij uw wensen rondom dagelijks, groot en klein onderhoud. Zo kunnen wij bepalen waarin wij u kunnen ondersteunen.

Eigen technische dienst

Als opdrachtgever bepaalt u of wij uw eigen leveranciers inzetten voor technische klachten of dat u het gemak van onze landelijke technische dienst wenst. Elke opdracht wordt voorafgaand aan de uitvoering door u goedgekeurd.

Een technische klacht wordt veelal gemeld door uw huurder en bereikt ons per e-mail of telefoon. Wij informeren u over deze melding en vragen goedkeuring om onze technische dienst langs te sturen.

De technische dienst rekent nooit voorrijkosten! Indien u wenst dat uw eigen leverancier of wellicht uzelf de woning bezoekt n.a.v. de klacht, dan respecteren wij dat uiteraard.

24 uur per dag bereikbaar

123Wonen is 24 uur per dag, 365 dagen per week bereikbaar voor eventuele technische problemen en calamiteiten.

Bij spoed

Indien u als verhuurder niet bereikbaar bent en de technische klacht heeft een spoedeisend karakter (bijvoorbeeld acute lekkage, gaslek, stormschade), zal de technische dienst van 123Wonen vastgoedbeheer altijd de woning bezoeken. Nadat u op de hoogte bent gebracht van de technische melding, informeren wij de huurder over het maken van de afspraak voor de beoordeling van de klacht.

Het servicecenter van 123Wonen Vastgoedbeheer monitort continu of de technische buitendienst de afspraken nakomt. 123Wonen Vastgoedbeheer belt hiervoor geregeld met de huurder en verhuurder om de status te volgen en aandacht te geven aan alle partijen.

Op locatie beoordeelt onze technische dienst de klacht. Er wordt nagegaan wie schuldig is aan het mankement (conform huurwetgeving). Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat uw huurder door onjuist gebruik van de woning verantwoordelijk is voor het technisch mankement. Zie hiervoor de onderhoudswijzer.

Een duidelijke offerte van de technische dienst wordt u ter goedkeuring aangeboden. Indien uw huurder verantwoordelijk is voor de schade, zal de offerte voorgelegd worden aan hen. Na uw akkoord op de offerte wordt een afspraak met uw huurder gemaakt om op locatie de mankementen te herstellen.

De huur van de komende periode wordt aan u overgemaakt minus de maandelijkse beheerkosten en minus de factuur van de technische dienst. Hiervan ontvangt u de specificatie. Een overzicht van alle technische dienst facturen wordt opgeslagen en elk jaar aan u aangeboden voor uw jaaradministratie.

Kostenbesparing op elke klus

De landelijke inzet van 123Wonen vastgoedbeheer resulteert in een sterke inkoopkracht op technische leveranciers. Of het nu gaat om loodgieterswerkzaamheden, elektra, CV installatie, timmerwerk etc., u maakt altijd gebruik van voordelige uurtarieven. Door de grote afname op technische werkzaamheden hebben wij kortingsafspraken gerealiseerd met veel kwaliteitsleveranciers.

Via 123Wonen Vastgoedbeheer worden nooit voorrijkosten aan u doorbelast. Op alle kluswerkzaamheden worden de gebruikelijke garanties gehanteerd behorende bij de werkzaamheden.

Scan van lopende leverancierscontracten: Met regelmaat beoordelen wij samen met u de lopende contracten met leveranciers voor bijv. schoonmaakwerkzaamheden of onderhoud van CV ketels.

Wij houden de leveranciers scherp in hun dienstverlening naar als afnemer. Zodra wij een beheersopdracht ontvangen zullen wij u op aanvraag vrijblijvend adviseren over de lopende contracten. Is er kwaliteitswinst of een financieel voordeel te behalen bijvoorbeeld?

Regelmatig beoordelen wij de servicecontracten van bijvoorbeeld CV onderhoud, schoonmaak, energie.

Als opdrachtgever bepaalt u of wij uw eigen leveranciers inzetten voor technische klachten of dat u het gemak van onze landelijke technische dienst wenst.

Centraal beheer met lokale slagkracht!

Commercieel vastgoedbeheer

U krijgt maximaal verhuurrendement als leegstand wordt voorkomen en een betrouwbare huurder is gevonden. Uw eigen lokale 123Wonen kantoor vindt binnen korte tijd een geschikte huurder, gescreend op antecedenten, kredietwaardigheid en identiteit.

Ook zorgen wij voor een initiële inspectie van de woning, zijn wij aanwezig bij de sleuteloverdracht en stellen wij een waterdicht huurcontract op. U kunt vertrouwen op professionele en betrouwbare bemiddeling.

Verhuuractiviteiten

Wij blijven vanaf het moment dat de woning wordt aangeboden tot aan de oplevering in contact met u. Door actieve marketing vinden wij binnen korte tijd een geschikte huurder.

Gescreende huurders

De huurder wordt uitvoerig gecontroleerd op antecedenten, identiteit en kredietwaardigheid. Zo heeft u zekerheid over de achtergrond van uw huurder.

Juridisch zeker

Alle contracten en overige documenten worden/zijn juridsch getoetst door een huurrechtadvocaat.

Inspecties

Bij elke mutatie wordt er een begin- en eindinspectierapport opgesteld. Dit rapport bestaat uit foto’s en een tekstueel verslag.

Commercieel beheer voor de grotere belegger

De commerciële exploitatie van uw vastgoedportefeuille bepaalt het succes van uw belegging. Voor de grotere beleggers bieden wij commercieel beheer. Vaak betreffen het gelijkwaardige objecten die voor onbepaalde tijd te huur zijn zodat we een goede inschatting van de verhuurbaarheid kunnen maken.

Voor het beheer wordt een vast percentage gerekend zodat uw lange termijn rendementen inzichtelijk zijn zonder het risico op een hoger dan verwacht aantal verhuurmutaties

Onze werkzaamheden voor u bestaan uit:

  • Optimaliseren van de bezettingsgraad van uw vastgoed
  • Marketing voor de beste huurders
  • Lokale aanwezigheid van kundige verhuurprofessionals
  • Communicatie met de huurders
  • Bewaking van expiratiedata van huurcontracten
  • Langjarige advisering om uw maximale rendement te behalen

Door actieve marketing vinden wij binnen korte tijd een geschikte huurder.